Home   I   About Us   I    Success Stories   I   Articles   I   Franchise   I   Contact Us    

Edublox Clinic in Vereeniging

Die Edublox-kliniek in Vereeniging staan onder beheer van Marietha Mare, 'n kranige sportvrou en bibliotekaresse wat besorgd geraak het omdat kinders algaande minder lees. Met verdere ondersoek het sy ontdek dat die kinders nie ls nie omdat hulle nie kn nie. Lees is moeilik, aldus lees hulle nie. Marietha het besluit om iets aan die saak te doen.

Sy het op Edublox afgekom, dit ondersoek en besluit dat dit die antwoord is. Sy het verskeie kursusse by die vader van Edublox gedoen, en later opgetree as Meesteropleier om mense in die gebruik van Edublox-programme op te lei. Marietha is dus al meer as 'n dekade betrokke by die kognitiewe opleiding van kinders.

Alhoewel sy op skool en universiteit uitgeblink het in hoogspring, netbal en tennis, het sy haar drome van Wimbledon laat vaar om kinders met hulle leerprobleme te help. Daar is vir haar niks lekkerder as om te sien hoe 'n seun, wat gevaar loop om Graad 3 te druip, na 'n paar maande se Edublox-klasse een van die top-presteerders in Graad 4 word nie. 'n Meisie wat nie kon spel nie kry nou sterretjies op haar speltoetse en dit is wat Marietha inspireer en aan die gang hou.

Marietha spandeer haar spaartyd saam met haar man en kinders.

What Edublox offers:
 • A scientific assessment of your childs reading and learning skills.
 • Weekly classes to improve concentration, perception, memory, logical thinking, reading speed and spelling ability.
 • Help for learners with reading and spelling difficulties, including reversals of letters such as b and d.
 • Intensive holiday courses for accelerated progress and results.
 • Classes on study skills, study methods and study techniques for Grade 4 and older learners.
 • School readiness classes for the little ones.
Wat Edublox aanbied:
 • n Wetenskaplike assessering van jou kind se lees- en leervaardig­hede.
 • Weeklikse klasse om konsentrasie, persepsie, geheue en logiese denke te verbeter, leesspoed te versnel en spelvermo te bevorder.
 • Hulp vir leerders met lees- en spelprobleme, insluitend omkerings van letters soos b en d.
 • Intensiewe vakansiekursusse om vordering en resultate te versnel.
 • Klasse oor studievaardighede, studiemetodes en studietegnieke vir Graad 4 en ouer leerders.
 • Skoolgereedheidsklasse vir die kleintjies.

Contact Details:
Marietha Mare
Tel: (016) 423-7215
Cell: 082-789-5238
Email: Marietha Mare